โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (อังกฤษ: rabies, hydrophobia) เป็นโรคที่เกิดจากลิสซาไวรัส (lyssavirus)ที่ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันของสมองในมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นชนิดอื่น อาการเริ่มต้นมีไข้และอาการเป็นเหน็บ ณ ตำแหน่งสัมผัสช่วงนี้ประชาชนต้องระมัดระวังการถูกสุนัขกัด เลีย ข่วน ด้วยหลัก 5 ย. อย่าแหย่ : สุนัขให้โมโห อย่าเหยียบ : หาง ตัว หัว ขา ให้สุนัขตกใจ อย่าแยก : สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบ : จานข้าว ขณะสุนัขกำลังกิน และ อย่ายุ่ง : สุนัขที่ไม่รู้จัก ไม่มีเจ้าของ

 

ใส่ความเห็น