พิธีเปิดคลินิกล้างไตทางช่องท้อง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

และนายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สสอ.บ้านโพธิ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดคลินิก CAPD 

หรือคลินิกล้างไตทางช่องท้องอย่างเป็นทางการ โดยมีพยาบาลเฉพาะทางล้างไต

ทางช่องท้อง น.ส.อรอนงค์ ท่าทราย เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งในคลินิกบริการและดูแลที่บ้าน

ให้บริการวันจันทร์สัปดาห์ที่2 ของเดือน และวันพฤหัสบดีจะลงเยี่ยมบ้านในรายผู้ป่วย

NCD CKD และ CAPD ด้วย

ขอบคุณทีมงาน รวมถึงผู้สนับสนุน ทั้งจาก สปสช และหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพุทธโสธร

 

ใส่ความเห็น