กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 6 ขั้นตอน

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 6 ขั้นตอน ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจล้างมือ จากทีมงาน IC โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

ใส่ความเห็น