ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ ให้ความรู้ เรื่อง “การแปรงฟัน”

วันที่ 16 มีนาคม 2561
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       สสจ.ฉะเชิงเทรา เชิญ ทพญ.รรินทร  หรินทรานนท์  ให้ความรู้เรื่อง “การแปรงฟัน” ณ ห้องบันทึกเสียง Sasook Padriew Health Studio

 

“แปรงฟัน” เป็นการทำความสะอาดช่องปากที่ทุกคนทำเป็นกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่เด็ก   เข้าสู่วัยรุ่น โตเป็นผู้ใหญ่ และหลายๆ ท่านเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่า แปรงฟันทุกวันแล้วทำไม ฟันผุ มีเหงือกอักเสบ หรือพบรอยโรคในช่องปากอีก

เรามารู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี และอุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาดช่องกันนะคะ

ทพญ.ร่มฤดี เกษา ให้ความรู้ในเรื่อง “จัดฟันแฟชั่น”

 วันที่ 12 มิถุนายน 2561
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       สสจ.ฉะเชิงเทรา เชิญ ทพญ.ร่มฤดี  เกษา  ให้ความรู้เรื่อง “จัดฟันแฟชั่น”
ณ ห้องบันทึกเสียง Sasook Padriew Health Studio

 

“จัดฟันแฟชั่น” เป็นการพยายามใส่เครื่องมือที่เลียนแบบการจัดฟันแบบติดแน่นที่ทันตแพทย์ใช้ในการรักษา มีจุดประสงค์ในการใส่เพื่อความสวยงามหรือความโก้เก๋ ทันสมัย แต่จะมีผลเสียตามมามากมาย เช่นเหงือกอักเสบ เป็นแผลในช่องปาก ได้รับสารอันตรายจากวัสดุที่ใช้ ติดเชื้อหรือโรคติดต่อจากความไม่สะอาด ฟันเคลื่อนที่ผิดตำแหน่งเนื่องจากแรงดึงที่ไม่ถูกต้อง

การจัดฟัน จำเป็นต้องใช้ทันตแพทย์ที่มีความรู้  ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการดูแลตลอดการรักษา จึงประสบผลสำเร็จ มีสุขภาพช่องปากที่ดี

ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี ให้ความรู้ในเรื่อง “ปากแหว่ง เพดานโหว่”

      วันที่ 21 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       สสจ.ฉะเชิงเทราเชิญ ทพญ.ชลธิชา  อารมย์เสรี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ให้ความรู้เรื่อง “ปากแหว่งเพดานโหว่”  (Cleft lip and cleft palate)
ณ ห้องบันทึกเสียง Sasook Padriew Health Studio

          โรคปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า  สาเหตุไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน   เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาในการดำรงชีวิตที่ซับซ้อนหลายอย่าง    เช่น    ปัญหาการดูดกลืนอาหารและสำลักได้ง่าย  ปัญหาการเจริญเติบโตช้า ปัญหาการได้ยิน ปัญหาทางภาษาและการพูด ปัญหาฟันผิดปกติ

          การรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่   ต้องอาศัยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เริ่มการรักษาตั้งแต่ทราบว่าเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่     โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะต่างๆ มีการเจริญเติบโต จิตใจ และสังคมที่ดี

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2561 ณ ห้องประชุม KCC ฉะเชิงเทรา

ยินดีต้อนรับ