WELCOME TO CHACHOENGSAO PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

 


นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

     

        

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย  นางสุนันทา ชนะวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  สสจ.ฉะเชิงเทรา  ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาทีมลงพื้นที่โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว  และภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแปลงยาว  นำเสนอผลงานในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โดยทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้ชื่นชมการดำเนินงานที่บูรณาการทุกภาคส่วนในทุกระดับ มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างกับพื้นที่อื่นๆ ได้


ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา

      

     

     

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัด/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องโครงการ  TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา   ครั้งที่ 5/2561 พร้อมด้วย นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา   และคณะกรรมการทุกภาคส่วนตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา และถอดบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2562  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  50 ค


กลุ่มงาน NCD ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

                                

         

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาจัตรุมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยนานับปการ

———————————————————-

 กลุ่มงาน NCD ร่วม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 187

                                                    

       

      

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 187 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นในเวลา 08.00 น. นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำคณะฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


กลุ่มงาน NCD ยินดีต้อนรับ

นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
วันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
“แม่น้ำบางปะกง แหล่งชีวิต
พระศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทร ปราชญ์ภาษาไทย
อ่างฤาไน ป่าสมบูรณ์”


กลุ่มงาน NCD ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

       

      

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  เวลา 18.00 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน  ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


กลุ่มงาน NCD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

                                             

        

            

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายสุวิทย์  คำดี   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

———————————————————-       กลุ่มงาน NCD ร่วมอบรม “การพัฒนาคุณภาพองค์กร และคุณภาพงานด้วยกิจกรรม 5 ส.”

         

         

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพองค์กร และคุณภาพงานด้วยกิจกรรม 5 ส.” ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอย่างบูรณาการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน 5 ส.มีวินัยในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ และน่าทำงาน โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 65 คน วิทยากรได้แก่ อาจารย์ชาญชัย สกุลประยงค์    จาก สถาบันฝึกอบรมฮิวแมน เทรนนิ่ง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยหลักการ 5 ส. ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบด้วยกันดังนี้
1. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการใช้ออกจากของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว
2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบและปลอดภัย
3. สะอาด คือ การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน
4. สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะตลอดไป
5. สร้างนิสัย คือ การอบรมและปฏิบัติการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กลายเป็นนิสัย


กลุ่มงาน NCD ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

        

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงาน     ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร สำหรับบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณด้านหน้างานสารบรรณ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-   ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประชาชน     และประเทศชาตินานัปการ

———————————————————-

*-* ยินดีต้อนรับเข้าสู่ *-*

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพจิตและยาเสพติด

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*