นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉช. แสดงความยินดีกับ นพ.สมชาย แก้วเขียว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย