เข้าสู่ระบบ 
18 พฤศจิกายน 2018    -    24 พฤศจิกายน 2018
รายการใช้ระบบVideo/Webex conference รายสัปดาห์


อาทิตย์ 18
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จันทร์ 19
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
อังคาร 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ฉะเชิงเทรา]   
พุธ 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ฉะเชิงเทรา] MOPH CIO Conference ครั้งที่ 2/2562  
พฤหัส 22
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
ศุกร์ 23
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
เสาร์ 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16