เจ้าหน้าที่รพ.บ้านโพธิ์ ร่วมจัดทีมหน่วยปฐมพยาบาล พิธีถวายสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ใส่ความเห็น