Zoom in Regular Zoom out
Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

99 หมู่ 6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ 038-530157, โทรสาร –

e-mail : bangpakong01@hotmail.com

facebook : https://www.facebook.com/bangpakong01/

facebook เพจ : https://www.facebook.com/bangpakong24130/