Zoom in Regular Zoom out
Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

– ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เอกสารแนบ

– ประกาศ เอกสารแนบ1

– ประกาศ เอกสารแนบ2